top of page
mjenhanne.jpeg

Wie zijn wij?

Gezinshuis de Kade werd in 2015 opgericht door Maarten Jan van Dijk & Hanne Pen. Ze trouwden in 2003 en voeden naast geplaatste kinderen, ook hun eigen kinderen in het gezinshuis op. Maarten Jan is degene die voortdurend beschikbaar is, terwijl Hanne nog een parttime baan in het onderwijs heeft. Hierom heeft Hanne besloten om begin 2022 de Kade te verlaten en is Kirsten van Rumpt bij de Kade betrokken. Ondertussen is de Kade dan ook eigenlijk geen gezinshuis meer (er woont nog 1 bewoner in het gezinshuis) en uitgegroeid tot een woonlocatie waar ondertussen 9 bewoners in  zelfstandige appartementen verblijven. Met een aantal geclusterde locaties en een aantal sateliet woningen gaat de Kade de aankomende tijd nog groeien naar 12 bewoners. Dat is de max, want bij ons ligt juist de kracht in het kleinschalige.

Maarten-Jan
Is al lange tijd werkzaam in de zorg, onder meer als woonbegeleider in de crisisopvang; had verschillende functies in de zorg aan verstandelijk gehandicapten; werkte als jeugdreclasseerder en medewerker spoedeisende zorg bij Bureau Jeugdzorg Gelderland; werkte een aantal jaren als docent Levensbeschouwing op de middelbare school.

Hij studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede en deed een master Theologie aan de Universiteit Utrecht en een master Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit. 

 

Kirsten

Is in 2020 begonnen als woonbegeleider bij de Kade maar heeft eigenlijk een management achtergrond met een HBO in Hotel Management en een Post HBO in hoger management. Heeft verschillende functies buiten de zorg beoefend en heeft nu geheel haar draai en passie gevonden binnen de dynamische zorg omgeving. Houdt zich voornamelijk bezig met het organisatorische aspect van de onderneming maar bevindt zich ook op de werkvloer tussen de bewoners, want dat is toch eigenlijk stiekem het leukste werk!

Image by krakenimages

Werkwijze

Gezinshuis de Kade is aangesloten bij Sa-Net woonzorg en wordt ondersteund door:

 

GZ-psycholoog Netty Kramer

Methodisch ondersteuner Inge Blaauw

Orthopedagoog Willy Jutten

 

In samenspraak met orthopedagoog Willy Jutten wordt de hulpvraag bepaald, worden doelen opgesteld, worden afspraken gemaakt en wordt het toekomstperspectief van de bewoners uitgewerkt. Methodisch ondersteuner Inge begeleidt het team de op papier gestelde doelen te verwezenlijken in de praktijk.

 

In een Individueel Begeleidingsplan worden afspraken gemaakt over hoe de hulp gegeven gaat worden. Welke doelen worden er gesteld; op welke manier zal hieraan gewerkt worden; wanneer worden de doelen geëvalueerd en wie is waarvoor verantwoordelijk?

 

Elke jaar gaan we opnieuw bekijken of we nog de juiste dingen aan het doen zijn, of dat we onze plannen moeten bijstellen. Zo houden we grip op het proces en krijg je als bewoner de zorg die je nodig hebt en de kansen die je verdient!

bottom of page